Evalvacija zadovoljstva imetnikov certifikata s sistemom certificiranja 2019

Evalvacija zadovoljstva imetnikov certifikata s sistemom certificiranja 2019

Ekvilib Inštitut kot nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje skuša svoje storitve in postopke izboljševati in v čim večji meri zagotoviti zadovoljstvo svojih uporabnikov. Čim lažji, do največje možne mere standardiziran postopek je pri tem ključen, saj naš namen ni s pretirano birokracijo in postopki obremenjevati podjetja, ampak želimo zagotoviti vso potrebno podporo, da se odgovorne osebe lahko posvečajo svojim zaposlenim in izvajanju ukrepov Družini prijaznega podjetja.

Iz tega razloga smo v letu 2019 osmo leto zapored izvedli mnenjsko raziskavo, v katero smo vključili vsa podjetja, ki so imetniki osnovnega oziroma polnega certifikata DPP. Namen je poleg ugotavljanja zadovoljstva s posameznimi stopnjami postopka ugotavljati trende tekom let. Naš namen je čim bolj povečati zadovoljstvo uporabnikov z vsemi elementi certificiranja, zato nam bo evalvacija služila kot podlaga za izboljšave tistih storitev, ki imajo najnižje ocene.

Evalvacija je dostopna TUKAJ.