Poziv k obrazložitvi navedb v medijih

Poziv k obrazložitvi navedb v medijih

Podjetje Aktiva smo pozvali k pojasnilo navedb v članku https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/sava-turizem-hotelske-cistilke-prepusca-zunanjim-izvajalcem-sindikat-vlado-poziva-k-ukrepanju/654419.

Ker veljavna pravila določajo, da se certifikat odvzame, če:

• če je prijavitelj pravnomočno obsojen zaradi sistemskega kršenja veljavne delovnopravne zakonodaje;

• če je prijavitelj ali njegov zaposleni pravnomočno obsojen zaradi kršenja veljavne delovnopravne zakonodaje za enkratno kršitev, vendar prijavitelj te kršitve interno ne sankcionira, oziroma ne sprejme zadovoljivih ukrepov, da do te kršitve v prihodnosti ne bi več prihajalo,

in ker vsako tovrstno navedbo jemljemo z vso resnostjo, smo podjetje pozvali k pojasnilom okoliščin postopka, ki ga vodi Inšpektorat za delo.