Recent Posts by skrbnica

Cimos TAM AI, d.o.o.

Podjetje Cimos TAM AI, d.o.o. je del mednarodne skupine Cimos, katerega osnovna dejavnost je zagotavljanje celovite ponudbe delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje. S pomočjo tehnologij litja, varjenja in mehanske obdelave proizvajajo vztrajnike, zavorne bobne, centralna ohišja, valje, ohišja kompresorja, nosilce, kolektorje ter dele turbokompresorjev. Družba ima tradicijo, znanje...
Več >>

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. S svojim delom omogočajo uporabnikom kvaliteten in zanesljiv prenos električne energije, dostop do prenosnega omrežja in vodenje prenosnega dela elektroenergetskega sistema Slovenije. Veliko pozornosti namenjajo uvajanju novih tehnologij in z njimi...
Več >>

Holding slovenske elektrarne d.o.o.

Holding slovenske elektrarne d.o.o. je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Združene hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik v eno blagovno znamko - skupino HSE - skupaj proizvedejo velik delež električne energije v Sloveniji, z njeno dobavo, ki vključuje kombinacijo različnih virov,...
Več >>

Kapitalska družba, d.d.

Poslanstvo Kapitalske družbe, d.d. je zagotavljati dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zagotavljajo dolgoročno varna, likvidna in donosna sredstva za izplačevanje dodatnih pokojnin zaposlenih prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. Vizija Kapitalske družbe je ostati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem instrokovno usposobljenim kadrom zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja...
Več >>

Ljubljanske mlekarne, d.d.

Ljubljanske mlekarne, d.d. so zanesljivo in inovativno prehransko podjetje. So največje prehrambno podjetje v Sloveniji in prepoznaven ponudnik mlečnih in drugih izdelkov v srednji in jugovzhodni Evropi. Potrošnikom doma in v tujini že več kot petdeset let ponujajo širok izbor mleka in mlečnih izdelkov. Njihov uspeh sloni na ljudeh. So vodilna mlekarna in...
Več >>

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. je bila ustanovljena oktobra 2011 v postopku delitve z izčlenitvijo iz Kapitalske družbe, d. d. po posebnem zakonu. Organizirana je kot delniška družba, ustanovitelj in edini delničar družbe je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. Modra zavarovalnica je največja upravljavka vzajemnih pokojninskih skladov in hkrati največja izplačevalka dodatnih pokojnin...
Več >>

Petrol d.d., Ljubljana

Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Način celotnega poslovanja družbe temelji na spodbujanju poslovne odličnosti oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih...
Več >>

Splošna bolnišnica Brežice

Splošna bolnišnica Brežice skrbi za okrog 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine. Njihova vizija je postati sodobna bolnišnica, ki bo z nenehnim spremljanjem tehnološkega in strokovnega razvoja ter uvajanjem novih tehnologij in smernic, s permanentnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, prispevala k uresničevanju zastavljenih globalnih – dolgoročnih ciljev, med katerimi je tudi zagotavljanje...
Več >>

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

AbbVie je globalna biofarmacevtska družba, ki razvija napredna zdravljenja za nekatere najbolj zapletene in najresnejše bolezni našega časa. Odlikujejo jih znanje in izkušnje, predani zaposleni in edinstven pristop k inovacijam. Glavna skrb družbe AbbVie so ljudje, in vse aktivnosti usmerjajo v izboljšanje njihovega življenja, hkrati pa pomagajo pri iskanju trajnostnih rešitev v zdravstvu.
Kot je zapisano...
Več >>

Recent Comments by skrbnica

No comments by skrbnica yet.