Arhiv kategorije: Arhiv

Arhiv novic in drugih objav

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2016

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2016. Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega...
Več >>

Razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje (Equal)

Certifikat Družini prijazno podjetje izvira iz razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. V nadaljevanju najdete več informacij o razvojnem partnerstvu skupnosti Equal:

Osnovni opis razvojnega partnerstva

Glavni namen razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje je bil zmanjšati prikrito diskriminacijo pri zaposlovanju mladih žensk - (potencialnih) mater - zaradi materinstva.

Več o razvojnem partnerstvu

Transnacionalno partnerstvo - skupni interesi

Skupni...
Več >>

Javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2014 / 2015

Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2014/2015

Slovenska podjetja in organizacije obveščamo, da je Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2014/2015 zaključen.
Dokumentacija javni poziv 2014-2015 (.zip)...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje© v letu 2013

Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2013. Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2012

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje© v letu 2012 Vabimo vsa podjetja, javne ustanove, združenja ter nevladne organizacije, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, da se vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2012. Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2011

Na podlagi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, ki ga je komisija potrdila z odločbo št. K (2007) 5744 dne 21.11.2007 (CCI 2007 SI 051 PO 001), Poslovnega načrta 2010 Ekvilib Inštituta, potrjenega na Svetu zavoda dne 14.1.2010 ter Odločbe št. OP RČV/4/1/06-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za operacijo »Certifikat Družini prijazno...
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2010

Pridružite se več kot 60 slovenskim podjetjem in organizacijam, s preko 28.000 zaposlenimi, ki so že vključena v certificiranje Družini prijazno podjetje in pokažite družbeno odgovornost do svojih zaposlenih. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd....
Več >>

Javni poziv za pridobitev Certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2009

Dokumentacija javnega poziva za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje za leto 2009 obsega :
  • besedilo javnega poziva,
  • Pravila za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje 2009, po katerih poteka postopek pridobitve,
  • prijavnico z osnovnimi podatki podjetja/organizacije,
  • uvodni vprašalnik, ki ga mora podjetje izpolniti pred začetkom postopka,
  • osnutek pogodbe o vključitvi v postopek.
Celotna dokumentacija Javnega poziva za leto 2009 (.zip)...
Več >>