Arhiv kategorije: Generacija 2011

Generacija 2011

Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. V slovenskem prostoru so prisotni že od leta 1994 in so ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Od leta 2007 je program »Projekt Človek« javni...
Več >>

Elektro Celje

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije kot eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v državi. Podjetje ima dolgoletno tradicijo, izkušnje ter pridobljena bogata strokovna znanja na področju distribucije in prodaje električne energije. Elektro Celje, d. d., kot distributer električne energije skrbi za...
Več >>

Elektro Gorenjska, d.d.

Elektro Gorenjska, d.d. je podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno tradicijo. Je eno od petih distribucijskih podjetij v Sloveniji, ki zagotavlja dobavo električne energije skoraj 86.000 odjemalcem, razpršenih na območju 2.091 km2 v severozahodnem delu Slovenije. V Sloveniji dosega najvišje standarde na področju kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Elektro Gorenjska...
Več >>

FIPOSOR d.o.o.

Družba za finančno poslovne storitve in davčno svetovanje FIPOSOR d.o.o. s sedežem v Ormožu, je bila ustanovljena leta 1992. Na trgu želijo biti uveljavljeni kot ponudnik hitrih, zanesljivih, odgovornih in predvsem kvalitetnih storitev. Za storitve, ki jih opravijo, prevzamemo tudi odškodninsko odgovornost. Največji delež opravljanja dejavnosti zajemajo storitve vodenja poslovnih knjig in izdelava...
Več >>

Generali Zavarovalnica d.d.

Generali Zavarovalnica d.d. kot delu mednarodne skupine Generali Group so stranke - zavarovanci v ospredju vseh aktivnosti, tako zavarovalnih in svetovalnih kot pri obravnavah škod. Zavedajo se namreč, da postajajo stranke pri zavarovanjih vedno zahtevnejše in da samo zavarovanje še ne pokrije vseh njihovih potreb. Evropsko in svetovno zavarovalništvo v svojo ponudbo vedno...
Več >>

Grieshaber logistika d.o.o.

Podjetje Grieshaber logistika d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2005. Poslanstvo podjetja je zagotavljanje celovitih rešitev na področju logistike, preseganje pričakovanj in potreb kupcev, ustvarjanje poslovnih rezultatov v skladu s pričakovanjem lastnika podjetja ob upoštevanju zadovoljstva zaposlenih in ohranitvi njihovega življenjskega standarda. Vizija podjetja je, da bi postali trden, povezovalni člen na področju logistike...
Več >>

Marche gostinstvo d.o.o.

Podjetje Marche gostinstvo d.o.o. je ena večjih gostinskih družb v Sloveniji. V okviru podjetja posluje 6 restavracij in 10 bistrojev, ki so locirani na počivališčih na avtocestnem križu v Sloveniji. Podjetje razvija tako imenovani avtocestni tip gostinstva, kjer je poudarek na omogočanju hitrega konzuma, preglednosti, svežine, enostavne dostopnosti in večje kompleksnosti ponudbe na...
Več >>

Mikrografija d.o.o.

Družba Mikrografija d.o.o. že od leta 1992 deluje na področju masovnega zajema in obvladovanja dokumentacije v različnih oblikah. Kot prvi v Sloveniji so pridobili tudi ustrezno akreditacijo za programsko opremo v skladu z veljavno zakonodajo. Pridobili so tudi akreditacijo za storitev zajema in spremljevalnih storitev, kar potrjuje najvišjo skladnost storitve z zakonodajo. Njihovi uporabniki...
Več >>