Arhiv kategorije: Generacija 2013

Generacija 2013

Dom starejših občanov Črnomelj

Dom starejših občanov Črnomelj je javni socialno varstveni zavod in deluje od leta 1988. Zagotavlja socialno oskrbo in zdravstveno nego 182 stanovalcem. Stanovalcem je na voljo 23 enoposteljnih, 49 dvoposteljnih, 20 triposteljnih, 3 štiriposteljnih sob, od leta 2014 pa sta v uporabo dana tudi dva na novo zgrajena apartmaja. Poleg bivalnih ima...
Več >>

Dom Sv. Jožef

Dom Sv. Jožef je zasebni zavod, ki so ga v letu 1997 ustanovili lazaristi z namenom širjenja svojega poslanstva. Prvotni dejavnosti duhovno prosvetnega centra, sta se v letu 2004 pridružili še orglarska šola in maja 2008 varstvo starejših. Danes je v zavodu 71 zaposlenih. V zavodu se letno zvrsti okoli 700 različnih...
Več >>

GEN energija d.o.o.

GEN energija d.o.o. je krovna družba v skupini GEN. Kot holdinška družba upravlja z udeležbo v odvisnih in skupaj obvladovanih družbah tako, da v skladu s posameznimi akti o ustanovitvi oziroma družbenimi pogodbami sodeluje na skupščinah, upravlja s finančnimi rezultati odvisnih družb, potrjuje potrebne dokumente ter imenuje predstavnike v nadzorne svete odvisnih in...
Več >>

GKN Driveline Slovenija, d.o.o.

Začetki podjetja GKN Driveline Slovenija, d.o.o. segajo v leto 1986. Podjetje je del multinacionalke GKN, divizije Driveline, ki je na svojem področju prisotna na 56 lokacijah v 22 državah. Je vodilni svetovni proizvajalec avtomobilskih transmisij in avto delov. Z inovacijami in razvojem inženirskih projektov, vključevanjem zaposlenih, zadovoljstvom kupcev, varstvom okolja in varnim...
Več >>

LON banka d.d.

LON banka d.d. je vseslovenska bančna hiša, ki svojim komitentom v 15 enotah po celi Sloveniji nudi celotno paleto bančnih storitev, tako za prebivalstvo, kot tudi za pravne osebe. LON je s svojim poslovanjem pričela leta 1992 v poslovni enoti v Kranju, danes pa z izjemno bilančno vsoto in poslovanjem v 15...
Več >>

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O.

Osnovni namen družbe je učinkovito in strokovno zagotavljanje poslovnih funkcij družbam v skupini in drugim poslovnim subjektom. V JAVNI HOLDING LJUBLJANA, D.O.O. povezana javna podjetja izvajajo raznovrstne gospodarske javne službe, ki zagotavljajo osnovne pogoje za delo in zdravo življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana in šestih primestnih občin. V JAVNEM HOLDINGU Ljubljana in povezanih...
Več >>

Javni zavod Lekarna Ljubljana

Javni zavod Lekarna Ljubljana je največji javni lekarniški zavod v Sloveniji. Njen ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Lekarna Ljubljana deluje v smeri dvigovanja kakovosti preskrbe z zdravili na področju Lekarne Ljubljana in v širšem slovenskem prostoru ter tako skrbi za splošen dvig kakovosti zdravja prebivalstva s kakovostnimi izdelki po dostopnih cenah.
Lekarna Ljubljana...
Več >>

Javno podjetje Marprom d.o.o.

Javno podjetje Marprom d.o.o. izvaja linijski prevoz v mestnem prometu na območju Mestne občine Maribor. Poleg navedene obvezne lokalne gospodarske javne službe, opravlja podjetje tudi storitev posebnih linijskih prevozov in občasnih prevozov, prav tako pa izvaja tudi izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljanja prometnega dela Avtobusne postaje Maribor. Z namenom, da se...
Več >>