Arhiv kategorije: Generacija 2014

Generacija 2014

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Nad Ilirsko Bistrico, nekoliko odmaknjen od mestnega vrveža, a dovolj blizu centru mesta, trgovinam, cerkvam, zdravstvenemu domu in avtobusni postaji, stoji Dom starejših občanov Ilirska Bistrica. Osnovna vizija Doma je ohranitev dostojanstva in dobro počutje stanovalcev, k čemur so zavezani vsi zaposleni. 115 zaposlenih, organiziranih v zdravstveno-negovalni, prehrambni in tehnični enoti ter...
Več >>

Dom starejših občanov Tezno

Dom starejših občanov Tezno je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen z namenom zagotavljanja institucionalnega varstva in oskrbe starih ljudi. Dom je pričel s svojim delovanjem 16.2.2004. Dom razpolaga s kapaciteto 222 postelj v 115 stanovanjskih enotah, ki so razporejene v na 5490 m2 bivalnih in uporabnih površinah. Dom je obdan z urejenim in...
Več >>

Dom upokojencev Domžale

Dom upokojencev Domžale je prijazen dom, srčnih ljudi. Je javni socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Velika, svetla stavba z velikim parkom stoji v središču Domžal. Celodnevno oziroma dnevno bivanje je namenjeno osebam starejšim od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno...
Več >>

DOM UPOKOJENCEV POLZELA

Na položni vzpetini na obrobju Polzele, od koder je čudovit razgled na del Savinjske doline, stoji naš Dom. Odmaknjen od mestnega vrveža in obkrožen s čudovitim parkom nudi prijetno jesen življenja. Zgodovina sega v leto 1956, ko je začel v graščini v kraju Gomilsko, v neposredni bližini Polzele, delovati Dom onemoglih. Danes lahko Dom...
Več >>

Javne službe Ptuj d.o.o.

Če bi pogledali od daleč, so Javne službe Ptuj družba, ki izvaja lokalne gospodarske javne službe, od blizu pa podjetje, ki v vseh pogledih uresničuje namen, s katerim ga je ustanovila Mestna občina Ptuj – vzpostavitev kakovostnejšega in učinkovitejšega izvajanja njenih javnih nalog. Raznolikost dejavnosti, ki so združene pod družbo Javne službe...
Več >>

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Osnovno poslanstvo organizacije Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je kontinuirana oskrba z najemnimi stanovanji za vse kategorije prosilcev, izboljšanje kvalitete bivanja v že obstoječih najemnih stanovanjih na osnovi načrtovanega dolgoročnega plana vzdrževanja stanovanj, kreditiranje občanov za gradnjo lastnih stanovanj in sodelovanje oziroma načrtovanje razvojnih programov za razvoj stanovanjskega gospodarstva v občinah. V...
Več >>

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je mlado podjetje, ki je bilo ustanovljeno konec leta 2012. Poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda ter kvalitetno bivanje v zdravem in čistem okolju. Komunala Brežice d.o.o. skrbi za kvalitetno in strokovno izvajanje storitev, in sicer na naslednjih področjih: oskrba...
Več >>

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o.

Družba je bila ustanovljena na podlagi Odloka vseh zborov Skupščine občine Zagorje ob Savi o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/94). Družba je izvajala v nadaljevanju navedene gospodarske javne službe. Za optimalni izkoristek razpoložljivih kapacitet je družba v manjšem obsegu...
Več >>

Komunala Trebnje d.o.o.

Komunala Trebnje d.o.o. je javno podjetje v lasti štirih občin ustanoviteljic. Osnovna naloga je izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljno poslanstvo podjetja danes je permanentno zagotavljanje oziroma izvajanje javnih služb v dobro vseh uporabnikov javnih dobrin in občin ustanoviteljic.

Vrednote, s katerimi javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. sledi viziji...

Več >>