Arhiv kategorije: Predstavitve imetnikov

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija (STO) je krovna nacionalna turistična organizacija za načrtovanje in izvajanje promocije države kot turistične destinacije, povezovanje obstoječih in pospeševanje razvoja novih produktov in programov nacionalnega pomena, vzpostavljanje integralne turistične informacijske infrastrukture in izvajanje razvojno-raziskovalnega dela. STO je stična in središčna točka v kompleksni mreži slovenskega turizma, ki razvija koordinacijsko in...
Več >>

Slovenski inštitut za standardizacijo

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije v mednarodnih in evropskih organizacijah, katerih polnopravni član je. SIST omogoča enakopravno vključevanje vseh zainteresiranih v standardizacijske aktivnosti in tako omogoča soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije.
SIST zaposluje 19 sodelavk in sodelavcev...
Več >>

UniCredit Bank

UniCredit Bank je peta največja banka v Sloveniji. Finančne rešitve iščejo za občane in podjetja, tiste, ki denarna sredstva potrebujejo in tiste, ki želijo svoje prihranke oplemenititi. V široki paleti storitev lahko najdemo tudi investicijske produkte (skladi Pioneer, depoziti, strukturirani produkti ...), na trgu pa so poznani predvsem po ponudbi stanovanjskih in potrošniških...
Več >>

ABANKA d.d.

Abanko d.d. oblikujeta tradicija in skrb za nenehni razvoj. Z razvejano mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, vedno dostopnim elektronskim bančništvom, svetovanjem in osebnim pristopom ponujamo celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-zavarovalnih storitev do investicijskega bančništva. Ponudbo bančnih storitev dopolnjujemo s storitvami svojih podjetij na področju lizinga, faktoringa in upravljanja nepremičnin. Smo sodobni in...
Več >>

Cimos TAM AI, d.o.o.

Podjetje Cimos TAM AI, d.o.o. je del mednarodne skupine Cimos, katerega osnovna dejavnost je zagotavljanje celovite ponudbe delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje. S pomočjo tehnologij litja, varjenja in mehanske obdelave proizvajajo vztrajnike, zavorne bobne, centralna ohišja, valje, ohišja kompresorja, nosilce, kolektorje ter dele turbokompresorjev. Družba ima tradicijo, znanje...
Več >>

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, ima izključno pravico za opravljanje javne službe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. S svojim delom omogočajo uporabnikom kvaliteten in zanesljiv prenos električne energije, dostop do prenosnega omrežja in vodenje prenosnega dela elektroenergetskega sistema Slovenije. Veliko pozornosti namenjajo uvajanju novih tehnologij in z njimi...
Več >>

Holding slovenske elektrarne d.o.o.

Holding slovenske elektrarne d.o.o. je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Združene hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik v eno blagovno znamko - skupino HSE - skupaj proizvedejo velik delež električne energije v Sloveniji, z njeno dobavo, ki vključuje kombinacijo različnih virov,...
Več >>

Kapitalska družba, d.d.

Poslanstvo Kapitalske družbe, d.d. je zagotavljati dodatna sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zagotavljajo dolgoročno varna, likvidna in donosna sredstva za izplačevanje dodatnih pokojnin zaposlenih prebivalcev in prebivalk Republike Slovenije. Vizija Kapitalske družbe je ostati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna finančna ustanova, ki z znanjem instrokovno usposobljenim kadrom zagotavlja dolgoročno rast svojega premoženja...
Več >>

Ljubljanske mlekarne, d.d.

Ljubljanske mlekarne, d.d. so zanesljivo in inovativno prehransko podjetje. So največje prehrambno podjetje v Sloveniji in prepoznaven ponudnik mlečnih in drugih izdelkov v srednji in jugovzhodni Evropi. Potrošnikom doma in v tujini že več kot petdeset let ponujajo širok izbor mleka in mlečnih izdelkov. Njihov uspeh sloni na ljudeh. So vodilna mlekarna in...
Več >>