Agencija Mori d.o.o.

Agencija Mori d.o.o.

Kaj Agencija Mori d.o.o. dela drugačno je to, da delajo dobre stvari, ki prinašajo ljudem dobro življenje in s tem imajo dobro življenje tudi sami. Ljudem pomagajo v napredku njihovega življenja in to na štirih področjih: z izobraževanjem; o odnosu in ravnanju z denarjem, s finančnimi in zavarovalnimi produkti; s poslovno možnostjo, da postanejo samostojni podjetniki. In zadnja je inspiracija. Spoštujejo drug drugega, poznajo adute in potencial drug drugega in so tim, katerega vodilo je: “Samo skupaj smo lahko najboljši”. V 15-ih letih, kar obstajajo, so postali prijatelji in vsak od njih pozna družino drugega, saj verjamejo, da moramo poznati vsakega zaposlenega osebno, da ga lahko začutimo kot sodelavca.

Ob vključitvi v postopek certificiranja je Agencija Mori zaposlovala 10 sodelavcev in bo do maja 2017 vpeljala 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Dodatni dnevi odsotnosti brez nadomestila plače, zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo-objave
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 11. Dan odprtih vrat
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore