Arriva d.o.o.

Arriva d.o.o.

Skupina Arriva Slovenija je največja skupina avtobusnih podjetij v Sloveniji, ki opravlja transportne storitve prevoza potnikov za mestna, primestna in medmestna področja, kot tudi transportne storitve po naročilu in za različne institucije. Prav tako visok tržni delež dosega s turistično dejavnostjo.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 2. Komuniciranje z zaposlenimi
 3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 6. Načrtovanje letnega dopusta
 7. Fleksibilni delovni odmori
 8. Pravica do prošnje za prilagoditev delovnih pogojev
 9. Pravica do odklopa službene komunikacije
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Psihološko svetovanje in pomoč