Bayer d.o.o.

Bayer d.o.o. je inovativno podjetje z dolgoletno tradicijo raziskav. Z najpomembnejšimi globalnimi izzivi se soočamo tako, da ponujamo znanstvene rešitve in inovacije, ki so namenjene neizpolnjenim potrebam kupcev in trga. Naša prizadevanja na področju inovativne dejavnosti so ključ do ohranjanja oziroma pridobitve vodilnega položaja na vsakem trgu, kjer smo dejavni. To so tudi temelji za izboljšanje življenj milijonov in milijonov ljudi:

 • Pomagamo bolnikom po vsem svetu pri preprečevanju, lajšanju in zdravljenju bolezni ter izboljšanju diagnoz.
 • Zagotavljamo zadostno oskrbo s kakovostno hrano, krmo za živali in vlakninami.
 • Pomembno prispevamo k učinkovitemu izkoriščanju energije in virov, mobilnosti in življenju v domačem okolju – če omenimo le nekaj področij.

S trajnostnim ravnanjem in sprejemanjem vloge družbeno in etično odgovorne korporacije – ter z zavezanostjo k Bayerjevim vrednotam – ustvarjamo prednosti za skupnosti, v katerih živimo.

Podjetje je v Sloveniji ob prejemu osnovnega certifikata (november 2013) zaposlovalo 96 sodelavcev.
Bayer d.o.o. bo do novembra 2016 vpeljal 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje za vodilne
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Otroški časovni bonus
 7. Odsotnost z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Možnost izrednega dela od doma
 10. Korporativno prostovoljstvo
 11. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v podjetju
 12. Obdaritev novorojenca