Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo

Biotehniški center Naklo je javni vzgojno-izobraževalni zavod z več kot 100 letno tradicijo. Center je registriran za opravljanje javne službe ter za druge dejavnosti. Javno službo opravlja na naslednjih področjih: srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje, splošno izobraževanje, višje strokovno izobraževanje in dejavnost knjižnic.

Druge registrirane dejavnosti opravljajo v enoti Medpodjetniškega izobraževalnega centra.
Center združuje: Srednjo šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center.

Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 116 sodelavcev.
Biotehniški Center Naklo bo do oktobra 2017 implementiral naslednje ukrepe

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Organizacija dežurstva
 2. Časovni konto
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Izboljševanje/Inovacije v delovnih procesih
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Možnost izrednega dela od doma
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji