BKS Bank AG, Bančna podružnica

BKS Bank AG, Bančna podružnica

BKS Bank AG, Bančna podružnica v Avstriji uspešno posluje že od leta 1922. Od leta 1998 je na slovenskem trgu prisotna z družbo BKS-leasing, d.o.o., od leta 2004 pa tudi s prvo bančno podružnico v tujini.

S poslovno strategijo varnosti, konkurenčnosti in univerzalne ponudbe BKS Bank v Sloveniji raste iz leta v leto in širi svojo poslovno mrežo; danes s petimi poslovnimi enotami in poslovalnicami posluje v Mariboru, Celju, Domžalah in v Ljubljani. Tudi v prihodnje načrtuje širitev poslovne mreže, kar kaže na velik pomen slovenskega trga za banko.

Poslovni model BKS Bank je usmerjen k dolgoročni stabilnosti in vzdržljivosti; sprejema le tista tveganja, za katera ve, da jih lahko obvladuje sama. Zaveza k stabilnosti in trajnostnemu razvoju ji omogoča, da kot zanesljiva partnerica oblikuje dolgoročno uspešna razmerja s strankami.

Ob vključitvi v postopek je BKS Bank zaposlovala 93 sodelavcev.
Podjetje BKS Bank AG, Bančna podružnica, bo do maja 2018 vpeljalo 11 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. otroški časovni bonus – vstop v šolo, uvajanje v vrtec, informativni dan
 2. tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. organizacija timskega dela
 4. komuniciranje z zaposlenimi
 5. komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 8. izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 10. interni razpis: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim
 11. obdaritev novorojenca