Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju. Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega urgentno ambulanto, Center za bolezni dojk, ambulanto za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko, histeroskopsko in amnioskopsko ambulanto. Kontrole novorojenčkov po odpustu iz bolnišnice se vršijo v neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in dojenčkov. Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljajo v dveh ginekoloških ambulantah in ultrazvočni ambulanti.

Z aktivnim strokovnim in osebnim pristopom na vseh področjih delovanja in prenosom znanja v vsakodnevno delo zagotavljajo varno in kakovostno oskrbo pacientk.
Ob vključitvi v postopek je bolnišnica zaposlovala 127 sodelavcev in bo do maja 2018 uvedla 11 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi bolnišnice:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Načrtovanje letnega dopusta in razporeditev dela med prazniki
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji
 11. Interni razpis: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim