Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o. je eno večjih podjetij v panogi brezalkoholnih pijač v državi in edini distributer pijač družbe The Coca–Cola Company v Sloveniji. Družba Coca–Cola Slovenija je bila ustanovljena leta 1968.

Podjetje je odgovorno za nabavo, distribucijo in trženje pijač ter vodenje ključnih kupcev in izvajanje promocij skladno s franšizno pogodbo z družbo The Coca–Cola Company. S predanim delom in podpornimi programi se trudijo biti najbolj zaželen dobavitelj 7000 strankam, ki izdelke prodajajo potrošnikom.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 143 sodelavcev in bo do maja 2017 uvedlo 9 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
  2. Fleksibilni dnevni odmori
  3. Komuniciranje z zaposlenimi
  4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  6. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
  7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  9. Otroški časovni bonus