Comett domovi d.o.o.

Comett domovi d.o.o.

Comett domove sestavljata dva doma Dom Viharnik in Pegazov dom. Tako Dom Viharnik kot Pegazov Dom bosta v slovenskem prostoru prepoznana po kakovostni oskrbi in zdravstveni negi. Pri delovanju bodo vedno upoštevani visoki etični kriteriji, delovanje pa bo usmerjeno v dobrobit stanovalcev, medgeneracijsko sodelovanje ter integracijo v lokalno okolje.

Najnovejša gradnja domov za starejše sledi konceptu »normalnosti« in se zgleduje po življenju v družini. Arhitektura spominja na stanovanje. V Domu ni več centralne oskrbe, v majhnih skupinah se izvajajo aktivnosti, ki se zgledujejo po gospodinjstvu. V skupini je stalno prisotna referenčna oseba, ki ima vlogo gospodinje. Pazljiv in human koncept nege se tu v prvi vrsti ravna po načelu: toliko samostojnosti, kot je to mogoče, toliko nege in pomoči, kot je potrebno. Take gospodinjske, pravijo jim tudi hišne skupnosti, so precej samostojne.

Oba domova sta ob vključitvi v postopek zaposlovala 138 sodelavcev in sodelavk, podjetje pa bo do maja 2018 vpeljalo 12 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Načrtovanje letnega dopusta in praznikov
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 6. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 11. Interni razpis: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se naprej ponudijo zaposlenim
 12. Obdaritev novorojenca
 13. Ponudba za prosti čas