Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica je socialno-varstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, vodenje in zaposlitev, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami.

Poleg Centra, VDCja v Radovljici in na Jesenicah imajo tudi štiri bivalne enote na Gorenjskem; v Radovljici, Poljčah, Bohinjski Beli in na Jesenicah.

V podjetju je 150 zaposlenih in bodo z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja do decembra implementirali naslednje ukrepe

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. Časovni konto
  2. Otroški časovni bonus
  3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  4. Komuniciranje z zaposlenimi
  5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  7. Druženje med zaposlenimi
  8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
  10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
  11. Vključitev tematike usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
  12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
  13. Obdaritev novorojenca