Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica je socialno-varstveni zavod za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, vodenje in zaposlitev, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego otrok, mladostnikov in odraslih z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami.

Poleg Centra, VDCja v Radovljici in na Jesenicah imajo tudi štiri bivalne enote na Gorenjskem; v Radovljici, Poljčah, Bohinjski Beli in na Jesenicah.

V podjetju je 150 zaposlenih in bodo z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja do decembra implementirali naslednje ukrepe

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Vključitev tematike usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Obdaritev novorojenca