DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.

DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.

DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o. je svetovni tržni vodja v logistični industriji in logistično podjetje sveta. DHL daje svojim strankam na voljo strokovno znanje v mednarodnem ekspresnem, zračnem in čezmorskem tovornem, cestnem in železniškem transportu, pogodbeni logistiki in mednarodnih poštnih storitvah. DHL-ova mednarodna mreža danes povezuje več kot 220 držav in teritorijev po vsem svetu ter zaposluje približno 285.000 ljudi. DHL z izjemno kakovostjo storitev in lokalnim znanjem zadovoljuje zahteve oskrbovalnih verig svojih uporabnikov.
DHL sprejema tudi svojo družbeno odgovornost pri zaščiti podnebja, obvladovanju nesreč in izobraževanju.
DHL je del skupine Deutsche Post DHL. Skupina je leta 2012 ustvarila več kot 55 milijard evrov prihodkov.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 90 sodelavcev in bo do decembra 2016 uvedlo 15ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Časovni konto
 7. Delovni čas po življenjskih fazah
 8. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 9. Odsotnost z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 10. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 11. Ukrepi za varovanje zdravja
 12. Možnost konzultacij ali soodločanja o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 13. Filozofija/načela vodenja
 14. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 15. Psihološko svetovanje in pomoč