Dom starejših Logatec

Dom starejših Logatec

Dom starejših Logatec je javni socialno varstveni zavod, namenjen institucionalnemu varstvu starejših oseb. Velika, svetla stavba s parkom stoji ob robu gozda, nedaleč od mestnega jedra. Celodnevno oziroma dnevno bivanje je namenjeno osebam starejšim od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje in zato potrebujejo manjši ali večji obseg neposredne osebne pomoči. Namenjen je tudi osebam z najzahtevnejšimi starostnimi, zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč ali delno oziroma popolno osebno pomoč in nadzor. Starejšim, ki živijo še doma, nudijo nekatere storitve, ki predstavljajo delno razbremenitev skrbi svojcev.

Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 80 sodelavcev in bo do maja 2017 uvedla 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Izmensko delo
 6. Otroški časovni bonus
 7. Nadomeščanje
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 10. Psihološko svetovanje in pomoč
 11. Otroci v organizaciji
 12. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 13. Novoletno obdarovanje otrok