Halcom

Halcom ponuja rešitve za finančne ustanove že od leta 1992. S številnimi uspešno končanimi projekti je pridobil neprecenljivo strokovno znanje s področja plačilnih sistemov. S poglobljenim znanjem in najsodobnejšimi rešitvami je postal vodilni ponudnik rešitev za plačilne sisteme v osrednji in jugovzhodni Evropi, njihove rešitve za e-bančništvo pa uporablja več kot 140.000 poslovnih uporabnikov. Podjetje zaposluje 120 sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov.Polni certifikat je podjetje pridobilo 14.11.2012.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so v podjetju uspešno implementirali načrtovane ukrepe in le-tem dodali še nov zahteven ukrep – vrtec, ki je od vseh vpletenih zahteval veliko angažiranje.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

  1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
  2. Organizacija dežurstva
  3. Koriščenje letnega dopusta
  4. Komuniciranje z zaposlenimi
  5. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
  6. Odnosi z javnostmi
  7. Delovna srečanja zaposlenih
  8. Pooblaščenka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
  9. Nagrada halcomovemu vsakoletnemu naraščaju
  10. Družinski piknik
  11. Obdarovanje otrok
  12. Vrtec
  13. Počitnice za šoloobvezne otroke

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

  1. Komuniciranje z zaposlenimi
  2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
  3. Odnosi z javnostmi
  4. Otroški časovni bonus
  5. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
  6. Možnost izrednega dela od doma