Hranilnica LON d.d.

Hranilnica LON d.d.

Hranilnica LON d.d. je vseslovenska bančna hiša, ki svojim komitentom v 12 enotah po celi Sloveniji že več kot 21 let nudi celotno paleto bančnih storitev, tako za prebivalstvo, kot tudi za pravne osebe. Že od samega začetka so zavezani k ugodnejšim in predvsem kvalitetnejšim bančnim storitvam, katere, kot pravi njihov slogan, nudijo na Ljubezniv Oseben Način.

Ob vključitvi v postopek je imela hranilnica 74 sodelavk in sodelavcev in bo do novembra 2016 vpeljala 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Postopno podaljševanje delovnega časa po starševski odsotnosti
 7. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Korporativno prostovoljstvo
 13. Oglaševanje enakih možnosti
 14. Otroci v organizaciji/podjetju