IOLAR informatika v besedi, d. o. o.

IOLAR informatika v besedi, d. o. o.

IOLAR informatika v besedi, d. o. o. je vodilno prevajalsko podjetje v regiji jugovzhodne Evrope, ki strankam zagotavlja storitve prevajanja zahtevne dokumentacije in lokalizacijo programske opreme v jezike s tega področja. Podjetje in zaposleni imajo več kot trinajstletne izkušnje s področja prevajanja, lokalizacije programske opreme, sodno overjenih prevodov in zagotavljanja kakovosti ter razvoja prevajalskih orodij. Podjetje je specializirano tudi za uvajanje rešitev računalniško podprtega prevajanja v prevajalske procese.

Podjetje zaposluje 34 sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija ugotovila, da so se ukrepi implementirali v skladu s planom, da je skupina zavzeta za nadaljnje delo in izboljšave na tem področju, ter da so ukrepom naklonjeni tudi lastniki podjetja. Pomembno vlogo pri uvajanju ukrepov DPP imajo člani skupine, ki so zelo angažirani in se pogosto sestajajo ter iščejo nove možnosti.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Fleksibilni dnevni odmori
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Možnost izrednega dela doma, Finančna in tehnična podpora delovnih mest doma
 8. Komuniciranje z zaposlenimi, Brošure, Delovna srečanja, Zbori zaposlenih
 9. Zabava, Izlet za zaposlene, Ponudba za prosti čas
 10. Nagrada ob naraščaju
 11. Novoletno obdarovanje otrok
 12. Prostor za sproščanje

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Informiranje o večjih prihajajočih spremembah
 2. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 3. Korporativno prostovoljstvo
 4. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov