Javne službe Ptuj d.o.o.

Javne službe Ptuj d.o.o.

Če bi pogledali od daleč, so Javne službe Ptuj družba, ki izvaja lokalne gospodarske javne službe, od blizu pa podjetje, ki v vseh pogledih uresničuje namen, s katerim ga je ustanovila Mestna občina Ptuj – vzpostavitev kakovostnejšega in učinkovitejšega izvajanja njenih javnih nalog. Raznolikost dejavnosti, ki so združene pod družbo Javne službe Ptuj d.o.o. tako vodstvo podjetja kot zaposlene, spontano vodi k sodelovanju.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 159 sodelavk in sodelavcev in bo do novembra 2017 implementiralo 15 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Izmensko delo
 2. Časovni konto
 3. Otroški časovni bonus
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Razvoj socialnih veščin za vodilne
 10. Ocenjevanje vodij s strani zaposlenih
 11. Korporativno prostovoljstvo
 12. Interni razpisi
 13. Obdaritev novorojenca
 14. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke
 15. Novoletno obdarovanje otrok