Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Osnovno poslanstvo organizacije Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je kontinuirana oskrba z najemnimi stanovanji za vse kategorije prosilcev, izboljšanje kvalitete bivanja v že obstoječih najemnih stanovanjih na osnovi načrtovanega dolgoročnega plana vzdrževanja stanovanj, kreditiranje občanov za gradnjo lastnih stanovanj in sodelovanje oziroma načrtovanje razvojnih programov za razvoj stanovanjskega gospodarstva v občinah. V skladu s poslanstvom in vizijo so odgovorni za najustreznejšo preskrbljenost s stanovanji občanov občin, na področju katerih delujejo.

Ob vključitvi v postopek je sklad zaposloval 26 sodelavk in sodelavcev in bo do decembra 2017 vpeljal 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Časovni konto
 2. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Otroški časovni bonus
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Otroci v organizaciji/podjetju
 13. Novoletno obdarovanje otrok