Javni zavod Lekarna Ljubljana

Javni zavod Lekarna Ljubljana

Javni zavod Lekarna Ljubljana je največji javni lekarniški zavod v Sloveniji. Njen ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Lekarna Ljubljana deluje v smeri dvigovanja kakovosti preskrbe z zdravili na področju Lekarne Ljubljana in v širšem slovenskem prostoru ter tako skrbi za splošen dvig kakovosti zdravja prebivalstva s kakovostnimi izdelki po dostopnih cenah.

Ob vključitvi v postopek je Lekarna Ljubljana zaposlovala 307 sodelavk in sodelavcev in bo do novembra 2016 uvedla 15 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 7. Nov ukrep
 8. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 9. Ukrepi za varovanje zdravja
 10. Druženje med zaposlenimi
 11. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Obdaritev novorojenca
 14. Pomoč pri reševanju stanovanjskega problema- izposoja službenih vozil za privatne namene
 15. Novoletno obdarovanje otrok