JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.

Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. je ustanovljeno za izvajanje dveh obveznih gospodarskih javnih služb, kar jasno opredeljuje temeljne okvire poslanstva podjetja – tim, ki prebivalce mesta Ljubljana z okolico zagotavlja čisto pitno vodo in skrbi za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Podjetje po številu uporabnikov na obeh področjih delovanja predstavlja največji oskrbovalni sistem v Sloveniji.

Prvi kozarec vode so si Ljubljančani lahko natočili že daljnega leta 1890. Od takrat se je vodovodno omrežje hitro širilo in sledilo razvoju mesta, tako da se danes iz centralnega ljubljanskega vodovodnega omrežja in posameznih lokalnih vodovodnih omrežij oskrbuje z vodo preko 35.000 objektov, v katerih živi in dela več kot 300.000 ljudi. Prvi kanal v Ljubljani, ki je še danes v uporabi, pa je bil izdelan že leta 1882. Takrat predvidena zasnova zbiralnikov ob reki Ljubljanici se je obdržala vse do danes. Površina kanaliziranega območja Ljubljane danes znaša približno 55 km², na javno kanalizacijo pa je priključenih približno 26.000 objektov. Svojo dolgoročno poslanstvo uresničujejo z razvojnimi projekti na obeh področjih delovanja ter z varovanjem in zaščito okolja in vodnih virov.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 357 sodelavcev.
Podjetje bo do aprila 2017 uvedlo 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Tim za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Filozofija/načela vodenja
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Korporativno prostovoljstvo
 12. Oglaševanje enakih možnosti
 13. Otroci v podjetju/organizaciji
 14. Novoletno obdarovanje otrok