SNAGA, d.o.o.

SNAGA, d.o.o.

Ljubljanska SNAGA, d.o.o. je največje slovensko komunalno podjetje. Z njeno pomočjo je Ljubljana postala prva evropska Zero Waste prestolnica in hkrati evropsko glavno mesto, ki dosega najboljše rezultate v ločevanju. Snaga se zaveda, da ima kot komunalno podjetje moč in odgovornost za spreminjanje vrednot ter obnašanja svojih uporabnikov, in to s ciljem, da bomo postali bolj trajnostno naravnana ter odgovorna družba kritičnih potrošnikov.

Ob vključitvi v postopek je imela Snaga 425 sodelavk in sodelavcev in bo do novembra 2017 vpeljala 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrep za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Dan odprtih vrat
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Korporativno prostovoljstvo
 12. Obvezna praksa otrok zaposlenih
 13. Obdaritev novorojenca
 14. Otroci v podjetju