Lotrič d.o.o.

Lotrič d.o.o.

Družinsko podjetje Lotrič d.o.o. je lastnik in direktor podjetja Marko Lotrič ustanovil leta 1991 v kraju Selca v Selški dolini, kjer podjetje deluje še danes. Z ljubeznijo do meroslovja že skoraj tri desetletja v podjetju Lotrič d.o.o. opravljajo kalibracije in preskušanja, razvijajo vrhunsko in tehnološko dovršene, a za uporabo enostavne meroslovne izdelke in rešitve. Prenašajo znanje, zastopajo najboljše domače in tuje proizvajalce merilne, farmacevtske in laboratorijske tehnike ter skrbijo za razvoj in napredek področja meroslovja. Danes skupina združuje preko 80 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v šestih državah in več kot 30 zunanjih sodelavcev.

Lotrič d.o.o. zaposluje 42 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so v podjetju ukrepe implementirali v skladu s planom, implementacija pa je potekala brez težav, saj je vodstvo podpiralo izvajanje ukrepov. Komuniciranje v podjetju je odlično, zaposleni dobro poznajo sistem DPP in ukrepe tudi uporabljajo.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 2. Otroški časovni bonus
 3. Ukrepi za varovanje zdravja
 4. Izmenično delo od doma
 5. Druženje med zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Obdaritev novorojenca
 10. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Nadomeščanje
 2. Informiranje oz. možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 3. Dan odprtih vrat
 4. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 5. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v letne razgovore
 6. Ponudba za prosti čas