MDM d.o.o.

Podjetje MDM d.o.o. posluje na področju nerjavnega jekla že več kot 40 let. Dolga tradicija ohranjanja prožnosti, kakovosti ter visoke strokovnosti storitev je prežeta z neštetimi referencami, pridobljenimi v partnerstvih s podjetji iz Slovenije in tujine. Danes je MDM sodobno organizirano podjetje, ki poleg proizvodne in storitvene dejavnosti skrbi za veleprodajo ter maloprodajo izdelkov oziroma polizdelkov iz nerjavnega jekla in aluminija. V celotni regiji jugovzhodne Evrope velja za zanesljivega poslovnega partnerja.

MDM d.o.o. zaposluje 89 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, so v podjetju  implementirali vse ukrepe, nekatere med njimi pa še nadgradili z dodatnimi aktivnostmi. Vse ukrepe izvajajo in ustrezno spremljajo ter že načrtujejo izboljšave.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Informiranje o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Brošure
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Novoletno obdarovanje otrok