Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d.

Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d.

Podjetje Nova Vizija, informacijski inženiring in svetovanje d.d. je računalniško podjetje z dolgo in uspešno tradicijo delovanja. Nova Vizija d.d. je v slovenskem prostoru eden glavnih dobaviteljev lastne programske opreme na področjih medicinske, poslovne in visokošolske informatike. Strategija podjetja vključuje stalno dvigovanje sposobnosti obvladovanja novih tehnologij, dvigovanje sposobnosti vodenja informacijskih projektov ter vzpostavljanje povezav in sodelovanje s komplementarnimi domačimi in tujimi podjetji.

Podjetje zaposluje 30 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 10 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je podjetje uvedlo projekt DPP po planu implementacije, zaposleni so ga sprejeli, vseh 10 ukrepov pa redno in dosledno izvajajo.

Implementirani ukrepi podjetja:

  1. Fleksibilni delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
  2. Časovni konto
  3. Otroški časovni bonus – uvajanje v vrtec in vstop v šolo
  4. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
  5. Ukrepi za varovanje zdravja
  6. Izmenično delo od doma
  7. Komuniciranje z zaposlenimi
  8. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
  9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine