PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d.

PRVA OSEBNA ZAVAROVALNICA d.d. je članica zavarovalniškega holdinga in ena od petih hčerinskih družb v lasti družbe Skupina Prva d.d. (Prva Group).

PRVA je največji ponudnik prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji. Vse od leta 2007 s ponudbo življenjskih zavarovanj in drugih namenskih oblik varčevanja posameznikom nudi zaščito in varnost skozi vsa življenjska obdobja. Z letošnjim letom je s svojim novim zavarovanjem naznanila vstop na trg zdravstvenih storitev.  Za dolgoročno zadovoljstvo kupcev in lastnikov skrbi s poštenim in preudarnim poslovanjem. Ima kompetentne, odgovorne in zadovoljne sodelavce, zaradi katerih uspešno sledi skupnim ciljem.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 95 sodelavcev in sodelavk. Za bolj enostavno in kakovostno usklajevanje poklicnega življenja zaposlenih z zasebnim, v sklopu triletnega obdobja osnovnega certifikata načrtuje vpeljavo enajstih ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja:

1) Komuniciranje z zaposlenimi
2) Komuniciranje z zunanjo javnostjo
3) Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
4) Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
5) Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
6) Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
7) Delovni čas po življenjskih obdobjih
8) Otroški časovni bonus
9) Dodatne odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
10) Druženje med zaposlenimi
11) Obdaritev otrok zaposlenih