TREVES, Tovarna notranje opreme za vozila, d.o.o.

TREVES, Tovarna notranje opreme za vozila, d.o.o.

Treves d.o.o. je proizvodno podjetje, specializirano za izdelavo notranje opreme, termo formiranih preprog ter zvočnih in termičnih izolatorjev. Visoki svetovni standardi v industriji narekujejo podjetju, da si prizadeva za stalen razvoj in rast na področju proizvodnje in za osebno rast zaposlenih, za izboljšanje standardov na vseh področjih dela ter za finančno uspešnost. Cilj podjetja je delovanje za zadovoljstvo zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolice.

Ob vključitvi v postopek je podjetje zaposlovalo 143 sodelavcev in sodelavk in bo do septembra 2022 vpeljalo 10 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  2. Komuniciranje z zaposlenimi
  3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  5. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  6. Otroški časovni bonus
  7. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
  8. Dan odprtih vrat
  9. Podpora očetovskemu dopustu
  10. Programi raznolikosti in vključenosti