AMPLEXOR Adriatic d.o.o.

AMPLEXOR Adriatic d.o.o.

Podjetje je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje prejelo 15. maja 2007, 16.11.2010 pa je pridobilo polni certifikat Družini prijazno podjetje. AMPLEXOR Adriatic d.o.o. je visokotehnološko podjetje iz Novega mesta, ki velja za pionirja na področju razvoja sistemov za upravljanje vsebin. S svojimi informacijskimi rešitvami za podporo poslovnim procesom in dokumentom so prisotni v kar devetih od 14 največjih generičnih farmacevtskih podjetij na svetu, širok nabor rešitev pa nudijo tudi bankam in zavarovalnicam ter vsem ostalim organizacijam, ki delujejo pod visoko stopnjo regulative. Ob vključitvi v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje je podjetje zaposlovalo 40 sodelavcev, danes pa že 50.

V revizorskem poročilu je med drugim zapisano tudi, da je Infotehna izbrala ukrepe, ki zaposlenim veliko pomenijo in jih tudi resno in kvalitetno uvedla. Tako je zaposlenim resnično omogočila lažje usklajevane družinskega in poklicnega življenja.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Časovni konto
 2. Otroški časovni bonus
 3. Koriščenje letnega dopusta
 4. Fleksibilni delovni odmori
 5. Delovna srečanja zaposlenih
 6. Izleti za zaposlene in letni piknik
 7. Filozofija – načela
 8. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
 9. Oglaševanje enakih možnosti
 10. Notranje komuniciranje- rubrika na intranetu
 11. Mnenjske raziskave med zaposlenimi

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Ukrepi za varovanje zdravja
 3. Dan odprtih vrat
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 6. Obdaritev novorojenca
 7. Novoletno obdarovanje otrok