Plinovodi d.o.o.

Plinovodi d.o.o.

Družba Plinovodi d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004 in opravlja dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina, ki je v skladu z energetskim zakonom obvezna državna gospodarska javna služba. Glavni poslovni cilj in dejavnost Plinovodov je zagotavljanje dolgoročnega, zanesljivega, kakovostnega, cenovno konkurenčnega in okoljevarstveno sprejemljivega prenosa zemeljskega plina. Prenosno plinovodno omrežje v dolžini 1.094 km je energetska infrastruktura državnega pomena, ki je prisotno v enajstih od dvanajstih slovenskih statističnih regijah in teče skozi 119 od skupno 210 slovenskih občin. Na prenosni plinovodni sistem so priključeni večji industrijski uporabniki, termoenergetski objekti in distributerji, ki oskrbujejo z zemeljskim plinom občine, v katerih živi več kot 1,3 milijona prebivalcev.

Ob vključitvi v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje so Plinovodi zaposlovali 157 sodelavcev.
Plinovodi bodo do maja 2017 vpeljali devet ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih

Izbrani ukrepi podjetja:

  1. Otroški časovni bonus – vstop v šolo
  2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  3. Ukrepi za varovanje zdravja
  4. Komuniciranje z zaposlenimi
  5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
  6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
  7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
  8. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
  9. Obdaritev novorojenca