Psihiatrična bolnišnica Begunje

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Psihiatrična bolnišnica Begunje stoji v kraju Begunje na Gorenjskem, in predstavlja regionalno bolnišnico za področje Gorenjske in za to področje opravi tudi večino ambulantnih storitev. Letno sprejmejo okoli 1550 pacientov, v ambulanti pa beležijo do 10.000 ambulantnih obiskov. Priliv pacientov iz drugih območij je približno pokrit z odlivom gorenjskih pacientov v druge psihiatrične bolnišnice.

Bolnišnica zaposluje 175 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 11 ukrepov. Bolnišnica je polni certifikat prejela 7.12.2015. Kot je zapisano v revizorskem poročilu,  je bilo ob reviziji ugotovljeno, da je organizacija primerno  implementirala izbrane ukrepe in jih v nekaterih primerih celo izboljšala, ob čimer je potrebno omeniti zavzetost odgovornih oseb za neprestano rast in nadgradnjo.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 3. Otroški časovni bonus
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Tim DPP)
 5. Izboljševanje/inovacije v delovnih procesih
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Obdaritev novorojenca
 11. Otroci v organizaciji

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Delovni čas po življenjskih fazah
 2. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 3. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore