Psihiatrična klinika Ljubljana

Psihiatrična klinika Ljubljana

Psihiatrična klinika Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva.

Psihiatrična klinika Ljubljana zagotavlja tudi preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin v okviru službe za prevencijo samomora ter zdravstveno vzgojo in svetovanje v okviru službe “Telefonski klic v duševni stiski”.

Ob vključitvi v postopek je klinika zaposlovala 549 sodelavcev in sodelavk in bo do septembra 2017 vpeljala 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Ukrepi za varovanje zdravja
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Druženje med zaposlenimi
 8. Filozofija/ načela vodenja
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Kodeks delovanja/ poslovanja organizacije
 11. Izobraževanje za starše/partnerje
 12. Novoletno obdarovanje otrok