Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.

Razvojni center Srca Slovenije v okviru znamke Srce Slovenije povezuje občine s skupnimi interesi in razvojnimi potenciali ter zagotavlja podporno razvojno infrastrukturo za podjetnike, kmete, mlade, turiste, prebivalce in druge deležnike povezanega območja. Na slovenskem razvojnem zemljevidu so se pozicionirali kot zaželen in pomemben razvojni partner, predvsem na področju razvoja podeželja v turističnem in podjetniškem smislu. Poslanstvo Srca Slovenije je razvijati prostor v katerem rad živim, ker lahko v njem ustvarjam, se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam. Sooblikujejo zaokroženo območje v osrčju Slovenije, v katerem človek rad deluje, ustvarja in živi. Povezujejo posameznike, občine, iniciative, projekte, izdelke, storitve itd. ter omogočajo edinstvene izkušnje in doživetja. Tako tistim, ki so v tem okolju doma kot tistim, ki vanj vstopajo z različnimi pričakovanji in cilji. Prepletajo področja podjetništva, turizma in okolja v najširšem smislu.

Podjetje zaposluje 9 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 11.2.2016. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija  ugotovila, da je organizacija uspešno implementirala izbrane ukrepe ob podpori in zavzetosti odgovornih oseb za njihovo izvajanje.

Implementirani ukrepi organizacije:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Službene poti
 5. Možnost izrednega dela doma
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Brošure
 10. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 11. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Kulturni in družabni dogodki za otroke zaposlenih

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
 2. Načrtovanje in izvedba programov nadaljnjega izobraževanja je v glavnem med delovnim časom
 3. Ponudba za prosti čas