Splošna bolnišnica Izola

Splošna bolnišnica Izola

V Splošni bolnišnici Izola opravljajo zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Bolnišnica je organizirana tako, da so v njej zastopani štirje veliki medicinski oddelki in sicer: oddelek za kirurgijo, oddelek za interno medicino, oddelek za ginekologijo in porodništvo ter oddelek za pediatrijo, poleg omenjenih pa še oddelek medicinskih služb. Poslanstvo ustanove je skrb za zdravje občanov za širše področje primorske. Poleg zdravljenja v ožjem pomenu besede, imajo organizirane tudi dejavnosti, namenjene osveščanju in svetovanju za zdrav način življenja.

Splošna bolnišnica Izola zaposluje 760 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ugotovljen primeren in učinkovit način implementacije veh izbranih ukrepov, zastopnica bolnišnice pa je zelo odgovorna in zavzeta za izvajanje aktivnosti, ki jih zahteva certifikat.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Časovni konto
 2. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Brošure
 10. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 11. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 12. Novoletno obdarovanje otrok