Splošna bolnišnica Trbovlje

Splošna bolnišnica Trbovlje

Splošna bolnišnica Trbovlje predstavlja osrednjo ustanovo zdravstvenega varstva na sekundarni ravni za prebivalce zasavske regije, pogosto pa tudi širše. Interni, kirurški, ginekološko porodni in pediatrični oddelek predstavljajo nosilne oddelke naše ustanove, bolnišnico pa v celoto sestavljajo tudi druga medicinska in nemedicinska področja. Bolnišnica je tudi učna baza za nekatere zdravstvene šole in fakultete, kar omogoča stalno izmenjavo znanja med teorijo in prakso.

Kolektiv bolnišnice sestavlja nekaj manj kot 300 zaposlenih, ki jim sprejeti ukrepi v procesu pridobivanja certifikata Družini prijazna organizacija olajšujejo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
Splošna bolnišnica Trbovlje bo do pomladi 2016 v celoti vpeljala 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja svojih zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Izmensko delo
 2. Otroški časovni bonus
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. komuniciranje z zaposlenimi
 8. komuniciranje z zunanjo javnostjo
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 11. Dan odprtih vrat
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim