Senčila Medle d.o.o.

Senčila Medle d.o.o.

Podjetje Senčila Medle d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1994, sprva kot Kovinoplastika in senčila s.p., leta 2007 pa se je preoblikovalo v Senčila Medle d.o.o.. Nastalo je iz skupnega družinskega podjetja Medle, ki se že od leta 1975 ukvarja s proizvodnjo in montažo senčil. Sodobna tehnološka oprema, sledenje trendom na trgu senčil in želja po premagovanju ovir, dajejo vsakoletni pozitivni poslovni rezultat. Osnovna dejavnost podjetja Senčila Medle d.o.o. je proizvodnja, prodaja in montaža notranjih in zunanjih senčil, tend, pergol in sistemov zaščite pred insekti. Naše izdelke odlikuje kakovost, uporabnost ter toplotna in svetlobna zaščita. Glede na kakovost surovin v procesu trženja, proizvodnje in montaže, zagotavljamo, da naši izdelki ustrezajo željam in potrebam slehernega kupca, tako v bivalnih, delovnih in javnih prostorih. Naši izdelki ustrezajo zahtevam skladnosti proizvoda, ki jih predpisujeta evropska standarda SIST EN 13561:2004 + A1:2009 – za zunanja senčila, z zahtevano CE oznako ter SIST EN 13120:2009 – za notranja senčila.

Podjetje bo do aprila 2017 vpeljalo 14 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Izbrani ukrepi podjetja

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Časovni konto
 6. Otroški časovni bonus
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Ukrepi za varovanje zdravja
 9. Delovna srečanja zaposlenih
 10. Filozofija/načela vodenja
 11. Sodelovanje svojcev pri občasnih delih v podjetju
 12. Obdaritev novorojenca
 13. Novoletno obdarovanje otrok
 14. Prenos znanja na sodelavce