Skupina Proficio

Skupina Proficio

Skupino Proficio sestavljajo podjetja s področja premoženjskega svetovanja, delovnopravnega kadrovskega svetovanja ter razvoja človeških virov (KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o., PROFICIO PS, družba za premoženjsko svetovanje in zavarovalno zastopanje, d.o.o., Proficio Bit, družba za premoženjsko svetovanje in zavarovalno zastopanje d.o.o.). S kreativnim timom sodelavcev so vodilni v soustvarjanju sprememb na trgu. Razvoj talentov in osebno rast posameznika jemljejo kot temeljno odgovornost in hkrati kot konkurenčno prednost celotne skupine. Pomembno jim je, da njihov način dela in njegovi rezultati pozitivno vplivajo na sodelavce, partnerje, stranke in širšo družbo.

Ob vključitvi v postopek je imela skupina Proficio 22 sodelavk in sodelavcev in bo do maja 2017 vpeljala 17 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 5. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 6. Postopno podaljševanje delovnega časa po starševski odsotnosti
 7. Otroški časovni bonus
 8. Načrtovanje letnega dopusta
 9. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 10. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 11. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 12. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 13. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 14. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 15. Druženje med zaposlenimi
 16. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 17. Psihološko svetovanje in pomoč