Swatycomet d.o.o.

Swatycomet d.o.o.

V podjetju Swatycomet d.o.o. razmišljajo in delujejo globalno. Odnose z vsemi skupinami deležnikov gradijo na zaupanju in sodelovanju. Z ustvarjalno energijo in bogatimi znanji, ki izhajajo iz dolgoletne tradicije, razvijajo kakovostne izdelke s področij umetnih brusov in tehničnih tkanin.

V Swatycometu se zavedajo, da so zaposleni ključni del podjetja. Zaposlujejo sodelavce, ki jih povezujejo skupne vrednote, usmerjene v izpolnjenje naših skupnih ciljev.

Poštenost je temelj njihove poslovne etike, s katero gradijo dolgoročno uspešnost. Razvijajo poštene odnose z dobavitelji, kupci in zaposlenimi.

Sprejemajo odgovornost za svoja ravnanja, tako pri razvoju odnosov, izvajanju procesov in doseganju rezultatov. Delujejo kot družbeno odgovorno podjetje in soustvarjajo trajnostno družbo.

Podjetje bo vpeljalo 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 3. Ukrepi za varovanje zdravja.
 4. Komuniciranje z zaposlenimi
 5. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 6. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 8. Druženje med zaposlenimi
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije
 11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 12. Štipendije za otroke zaposlenih
 13. Novoletno obdarovanje otrok