Triglav Svetovanje, d.o.o.

Triglav Svetovanje, d.o.o.

Družba Triglav Svetovanje, d.o.o. je bila ustanovljena septembra 1997. Družba je članica Skupine Triglav. Zavarovalnica Triglav d.d. je njihov 100% lastnik.

Danes so ena največjih družb za zavarovalno zastopanje v Sloveniji. Svoj položaj dosegajo z dobrim sistemom dela, vrhunskim prodajnim timom, kakovostnimi in okolju prilagojenimi storitvami ter zavzetimi sodelavci. Opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in finančnega svetovanja v okviru Skupine Triglav. Poslanstvo družbe je: PRIHODNOST Z NASMEHOM.

Podjetje zaposluje 106 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je izvajanje ukrepov bogato dokumentirano, prav tako spremljanje indikatorjev, vsi ukrepi v praksi dejansko živijo. Ob tem želimo izpostaviti podporo najvišjega vodstva, tvorno delovanje tima DPP, pa tudi prizadevanja zastopnika podjetja.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Izmensko delo
 2. Otroški časovni bonus
 3. Tim za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
 4. Delovna srečanja zaposlenih
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 9. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 10. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih
 11. Delavnice za osebno rast
 12. Novoletno obdarovanje otrok