Zavarovalnica Triglav d.d.

Zavarovalnica Triglav d.d.

Obvladujoča družba Skupine Triglav je Zavarovalnica Triglav, ki ima sedež v Ljubljani. Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot 115 skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje. Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica, ki skupaj z odvisnimi družbami nudi premoženjska, življenjska, dodatna prostovoljna pokojninska in zdravstvena zavarovanja.

Za enostaven in hiter dostop do produktov in storitev Zavarovalnice Triglav v Sloveniji skrbi mreža dvanajstih območnih enot, 59 predstavništev s številnimi zastopstvi po vsej Sloveniji. Lastno poslovno mrežo dopolnjuje z družbami za zavarovalno zastopanje in sodeluje z družbami za zavarovalno posredovanje, s ponudbo pa je največja slovenska zavarovalnica prisotna tudi v bankah, na poštah, v turističnih agencijah in prek spletnega portala Zavarovalnice Triglav.

Podjetje zaposluje 2352 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 16 ukrepov. Podjetje je polni certifikat pridobilo 7.3.2016. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešno izvajanje izbranih ukrepov ob odločni in aktivni podpori vseh odgovornih oseb, prepoznane pa so bile tudi številne dobre prakse izvajanja konkretnih ukrepov.

Implementirani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi o ukrepih DPP (brošura, e-objave …)
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo o DPP
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje vodij
 5. Gibljiv delovni čas
 6. Skrajšani delovni čas
 7. Otroški časovni bonus
 8. Dodatni izredni dopust (prvošolci in uvajanje otroka v vrtec)
 9. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 10. Filozofija/načela vodenja
 11. Ocenjevanje odnosa vodij
 12. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 13. Pozornost ob rojstvu novorojenca
 14. Novoletno obdarovanje otrok
 15. Počitniško varstvo otrok /neformalno/
 16. Voščila ob rojstnih dnevih zaposlenih /neformalno/

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Štipendije otrokom po pokojnih Triglavanih
 2. Zaposlenim po 55 letu
 3. Časovni bonus
 4. Varne točke