Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je javni zavod, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Sedanje uradno ime Zavoda velja od leta 1998. Zavod ima več kot stoletno tradicijo: v Ljubljani je namreč 1. januarja 1900 začela z delom Mestna posredovalnica za delo. Razvoj od te prvotne zasnove se je nadaljeval v okviru Avstro-ogrske monarhije, Kraljevine SHS do konca druge svetovne vojne, pri čemer se je vse do danes spreminjala in dopolnjevala vsebina delovanja in organizacijska struktura. Nenehnim spremembam smo priča stalno, saj se Zavod mora prožno prilagajati zahtevam, ki jih prinaša spreminjajoči se trg dela.

Danes deluje Zavod enotno za območje Republike Slovenije, čeprav organizacijsko oziroma funkcionalno opravlja svoje delo in poslanstvo na treh ravneh. Glavna naloga Zavoda je posredovanje zaposlitev in dela, to pomeni, da je glede na velikost, razvejanost dejavnosti in geografsko pokritost ena izmed najpomembnejših ustanov na trgu dela. Glavni cilj javne službe za zaposlovanje je čim bolj učinkovito in uspešno pomagati ljudem pri iskanju primerne zaposlitve, po drugi strani pa pomagati delodajalcem, da najdejo prave kandidate za prosta delovna mesta. Ker vseh potreb delodajalcev ni mogoče pokriti, Zavod izvaja tudi druge aktivnosti in naloge predvsem na področju aktivne politike zaposlovanja, katerih glavni cilj je povečati zaposlitvene možnosti brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve ter tako spodbujati zaposlovanje.

Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 950 sodelavcev.
Zavod RS za zaposlovanje bo do junija 2017 vpeljal 16 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Časovni konto
 3. Delovni čas po življenjskih fazah
 4. Otroški časovni bonus
 5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 6. Ukrepi za varovanje zdravja
 7. Informiranje oziroma možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 8. Možnost izrednega dela doma
 9. Komuniciranje z zaposlenimi
 10. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 11. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 12. Filozofija/načela vodenja
 13. Upoštevanje socialnih kompetenc pri izbiri in napredovanju vodstvenega kadra
 14. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 15. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 16. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti