Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana

Zdravstveni dom Ljubljana je največji zdravstveni dom v državi. Lani so zabeležili skupno več kot 2.5 milijona obiskov pacientov. Želi biti v slovenskem zdravstvenem prostoru prepoznaven po odličnosti ter kakovostnem odnosu do dela, razvoja in zadovoljstva uporabnikov njihovih storitev. Mozaik v sistemu kakovosti gradi vsak posameznik zaposlen v ZD Ljubljana, ki s svojim delom pomembno prispeva k skupnemu cilju – še bolj kakovostnemu opravljanju zdravstvenih storitev za uporabnike.

Ob vključitvi v postopek je organizacija zaposlovala 1426 sodelavk in sodelavcev in bo do decembra 2017 vpeljala 12 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Fleksibilni delovni čas
 2. Otroški časovni bonus
 3. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Komuniciranje z zaposlenimi
 7. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 8. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
 12. Ponudba za prosti čas