Zdravstveni dom Celje

Zdravstveni dom Celje

Zdravstveni dom Celje je javni zdravstveni zavod, ki ima dolgoletno tradicijo. Njegovi začetki segajo v leto 1928, ko so medicinsko razgledani in v prihodnost usmerjeni strokovnjaki združili strokovno medicinsko in organizacijsko znanje. Pomemben element poslovne politike zavoda je kakovost zdravstvenih storitev, tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki.

Ob vključitvi v postopek je zdravstveni dom zaposloval 399 sodelavk in sodelavcev in bo do septembra 2018 vpeljal 16 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

1. Komuniciranje z zaposlenimi na področju DPP
2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
3. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
5. Organizacija dežurstva
6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
7. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
8. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
9. Dan odprtih vrat
10. Druženje med zaposlenimi
11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
12. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
13. Obdaritve otrok zaposlenih
14. Ponudba za prosti čas
15. Psihološko svetovanje in pomoč
16. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke