Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je organizacija, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ustanovljen je bil na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje, s čimer je Občina Šmarje pri Jelšah pridobila ustanoviteljske dolžnosti. Postati želijo zdravstvena ustanova na primarni, osnovno-zdravstveni ravni v širši regiji, prepoznavna po kakovostnih zdravstvenih storitvah.

Ob vključitvi v postopek je zdravstveni dom zaposloval 101 sodelavko in sodelavca in bo do junija 2018 vpeljal 12 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

1.Fleksibilni delovni čas

2.Otroški časovni bonus

3.Odsotnost brez nadomestila zaradi izrednih družinskih razlogov

4.Nadomeščanje

5.Komuniciranje z zaposlenimi

6.Komuniciranje z zunanjo javnostjo

7.Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

8.Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

9.Ocenjevanje vodij s strani podrejenih

10.Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

11.Korporativno prostovoljstvo

12.Psihološko svetovanje in pomoč