Storitve za imetnike

Dodatne storitve za imetnike certifikata:

1. Izobraževanje vodilnih na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja

Izobraževanje vodilnih na področju usklajevanja dela in družine sodi v sklop aktivnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Ciljne skupine: menedžment na različnih nivojih in vodje/voditeljice delovnih skupin za uvajanje in implementacijo politik usklajevanja.

2. Tradicionalna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti

Ekvilib Inštitut in UN GC Slovenija organizirata tradicionalno letno konferenco Trendi na področju družbene odgovornosti. Več o konferenci >> 

3. Akcija Dan DD

Z akcijo Dan DeloDružina spodbujamo podjetja in njihove zaposlene, da gredo pravočasno, torej po osmih opravljenih urah, domov. Vsa navodila in materiale za sodelovanje v akciji, dobite tukaj.
DanDD

4. Certifikat Družbeno odgovorno podjetje – vidik zaposlenih

Certifikat Družbeno odgovorno podjetje temelji na analizi vrzeli ključnih elementov družbeno odgovornega poslovanja po standardu ISO 26000, smernicah za družbeno odgovornost in indikatorjev GRI, dopolnjenih z nekaterimi dodatnimi vidiki sodelovanja z zaposlenimi ter ostalimi ključnimi deležniki podjetja. Certifikat se bo ločeno podeljeval za posamezna področja – vidik zaposleni, vidik okolje in vidik skupnost ter horizonatalni vidik organizacijsko upravljanje. Več informacij na druzbeno-odgovorno-podjetje.si ali certifikatDOP@ekvilib.org.

5. Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji v odnosu do zaposlenih. S tem Slovenija vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti. Več informacij na certifikatdod.si/ ali certifikatdod@ekvilib.org