certifikat družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje

Zasebno in poklicno življenje z roko v roki

o certifikatu novice informacijski sistem dpp za svetovalce o nas kontakt english
Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2015
Revizorski svet
Izobraževanje vodilnih
Strokovni svet
Ocenjevalci/svetovalci
Ponudbe zunanjih izvajalcev za imetnike certifikata
Seznam imetnikov
Predstavitev imetnikov osnovnega certifikata
Predstavitev imetnikov polnega certifikata
Izjave zaposlenih
Katalog ukrepov
Učinki certifikata
Strošek certificiranja
Certifikat v medijih
Predstavitve
Mednarodna konferenca: Poti družbene odgovornosti
Arhiv
Medijski partner
Galerija
Javne objave
Osnovni podatki o operaciji Certifikat Družini prijazno podjetje

Hitre povezave:

Medijski partner:

Finance

Evropski socialni sklad:

ESS

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2015

Več informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.  

Vas zanima pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje?

Z veseljem vam predstavimo postopek na sedežu vaše organizacije in odgovorimo na vaša vprašanja!

Za brezplačni predstavitveni sestanek nam pišite na petra@ekvilib.org  ali nas pokličite na 01/430 37 51.

Preberite izjave zaposlenih v podjetjih s certifikatom! 

___________________

EVALVACIJA ZADOVOLJSTVA IMETNIKOV CERTIFIKATA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE (DPP) S SISTEMOM CERTIFICIRANJA 2014

Ekvilib Inštitut se kot nosilec postopka certificiranja Družini prijazno podjetje trudi svoje storitve in postopke izboljševati in v čim večji meri zagotoviti zadovoljstvo svojih uporabnikov. Čim lažji, do največje možne mere standardiziran postopek je pri tem ključen, saj naš namen ni s pretirano birokracijo in postopki obremenjevati podjetja, ampak želimo zagotoviti vso potrebno podporo, da se odgovorne osebe lahko posvečajo svojim zaposlenim in izvajanju ukrepov Družini prijaznega podjetja.

Iz tega razloga smo v 2014 tretje leto zapored izvedli mnenjsko raziskavo, v katero smo vključili vsa podjetja, ki so imetniki osnovnega oziroma polnega certifikata DPP. Namen je poleg ugotavljanja zadovoljstva s posameznimi stopnjami postopka ugotavljati trende tekom let. 

Evalvacija je dostopna TUKAJ

_____________________

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

_________________________________ 

Certifikat je pridobilo že preko 190 slovenskih podjetij in organizacij, imetniki certifikata pa zaposlujejo preko 68.000 zaposlenih. Pridružite se jim in pokažite družbeno odgovornost do svojih zaposlenih.

Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji.

Kaj je postopek pridobitve Certifikata Družini prijazno podjetje?


  * upravljalski inštrument za stalno izboljšanje družini prijaznega zaposlovanja
    * svetovalni postopek
    * revizorski postopek prilagodljiv za različno velika podjetja in panoge
    * obsežen katalog praktičnih ukrepov - ukrepi so sistematizirani po osmih delovnih področjih
    * orodje družbene odgovornosti podjetij

Osnovne informacije


Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Skozi notranji postopek podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se, s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca, v podjetju določi načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega sveta, podjetje pridobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. 

Po treh letih se oceni, ali so bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili cilji doseženi, podjetje pridobi Certifikat »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE« (DPP).


Do sedaj je osnovni certifikat Družini prijazno podjetje pridobilo preko 190 slovenskih podjetij in organizacij.

PRIDRUŽITE SE JIM IN POMAGAJTE SVOJIM ZAPOSLENIM LAŽJE USKLAJEVATI POKLICNO IN ZASEBNO ŽIVLJENJE TER POKAŽITE, DA STE DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE/ORGANIZACIJA.


Osnovni certifikat


Polni certifikat

spletoholik